Business consulting anno 2050

Mijn aanbod in één woord: projectmanagement.

Wat dat precies inhoudt, beschrijf ik in het lang en het breed op de desktopversie van deze website. Ga daar gerust eens een kijkje nemen. Of bekijk alvast de schematische voorstelling onderaan deze pagina.

In het kort?

Ik zorg ervoor dat verschillende mensen op elkaar afgestemd zijn en samen naar één doel toewerken, elk vanuit hun eigen expertise. En dat ene doel is het project dat op dat moment uitgerold wordt.

Hoe lang duurt dat?

Een project kan enkele dagen, weken, maanden of jaren duren. Ik kan er fulltime aan werken, maar ook enkele dagen per week, gedurende een bepaalde periode. Hoe we dat best aanpakken, bespreken we samen.  

SolAnge

 

Hoe kan ik helpen?

Wat kan ik voor jou betekenen?

SolAnge Bruno aanbod.gif

Ben jij een waardengedreven ondernemer die een wezenlijk verschil wilt maken om onze levenskwaliteit te verhogen?

 

Wil je daarvoor rekening houden met zowel de huidige generaties als de toekomstige? 


Als waardengedreven ondernemer wil je impact hebben en bijdragen aan een hoger doel, je voelt je geroepen door een zekere missie. Je voelt de behoefte om de dingen “anders” te doen, je bent niet gedreven door fame and fortune.  

Concrete voorbeelden

Hieronder vind je enkele recente voorbeelden. 

Mijn aanbod is niet beperkt tot deze voorbeelden.  

Neem gerust vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen of ik jou kan helpen. 

UITWERKING COMMERCIEEL PROCES

Ik hielp een dienstverlener zijn organisatie-opbouw te concretiseren, met name aangaande het commercieel proces.  Samen met de klant werden er overzichtelijke werkdocumenten opgesteld waarin volgende aspecten behartigd werden: 

 • Opmaken overzicht klantenleads: via welke kanalen komen deze binnen? 

 • Waar worden deze leads geregistreerd? Is er een CRM systeem? Is dat gekoppeld aan het mailingssysteem? 

 • Keuze van de manier waarop leads benaderd worden: schriftelijk, telefonisch, zoom, …?  Welke communicatiestijl hanteren we, wat wordt de de huisstijl?

 • Wie plant meeting in en op welke manier versturen we de uitnodiging voor een meeting? 

 • Keuze van manier waarop gepolst wordt of we de klant kunnen verder helpen: vragen die we stellen?  Beslissingsparameters bepalen. 

 • Keuze van manier waarop bepaald wordt welk aanbod best past bij de klant: vragen die we stellen? Beslissingsparameters bepalen.

 • Opzet van de manier waarop offerte opgemaakt wordt en gepresenteerd wordt aan de klant: opstellen van een template, zowel cijfermatig, inhoudelijk en visueel. 

 • Bepaling van de locatie waar offertes opgeslaan worden en wie er toegang toe heeft.  

 • Bestaat er een standaard verkoopovereenkomst? 

 • Bepaling van verantwoordelijkheden: die doet wat in dit hele proces en wanneer?

 • Bepaling waar de informatie gelogd wordt en op welke manier zodanig dat er te allen tijde back-up mogelijk is door collega’s: meetings, follow ups, offertemateriaal, ondertekende verkoopovereenkomst, … 

 • Hoe houden we de status per lead bij? Welk proces zetten we op zodat leads goed opgevolgd worden en er kort op de bal gespeeld kan worden?

Opzet van financieel proces rond
verloningssysteem op commissiebasis

Ik hielp een dienstverlener zijn organisatie-opbouw te concretiseren, met name aangaande het verloningsproces.  Samen met de klant werden er overzichtelijke werkdocumenten opgesteld waarin volgende aspecten behartigd werden: 

 • Vertaalslag van idee naar concrete berekening:
  o    Welke gegevens hebben we nodig? 
  o    Waar kunnen we die gegevens uithalen? (facturatiesysteem?)
  o    Wie kan die gegevens eruit halen gezien de confidentialiteit van de gegevens? 
  o    Hoe controleren we de juistheid van de gegevens? 
  o    Hoe maken we de berekening concreet? Op basis van gefactureerde omzet of betaalde omzet? 
  o    Waar loggen we aan welke business developper elke klant gekoppeld is?  (CRM?)
  o    Hoe integreren we al deze data in een berekening zodat het efficiënt en foutloos kan berekend worden? 

 • Bepaling van verantwoordelijkheden: die doet wat in dit hele proces en wanneer? 

 • Hoe wordt de commissie uitgekeerd? Loondienst versus zelfstandige statuut

 • Wanneer wordt de commissie berekend en uitgekeerd? Maandelijks? Per kwartaal? 

Opzet van Projectmanagement proces tijdens de uitvoering van het dienstenpakket

Ik hielp een dienstverlener zijn organisatie-opbouw te concretiseren door samen met hem een eenvoudige methode uit te werken om zijn klanten topkwaliteit te kunnen bieden.  Deze klanten volgen een traject waaraan verschillende experten deelnemen en het is daarom belangrijk om alle violen op elkaar af te stemmen en de persoonlijke doelstellingen van de klant steeds voor ogen te houden.

 

 • Keuze van projectmanagement tool

 • In kaart brengen van de verschillende onderdelen van het dienstenpakket 

 • Per dienst bepalen wie wat zal uitvoeren, wanneer en hoe. 

 • Opzetten communicatie met experten + klant zodanig dat violen op elkaar afgestemd blijven

 • Monitoring van budget

 • Monitoring van facturatiestromen

 • Monitoring van voortgang project 

 • Monitoring klanttevredenheid tijdens uitvoering

 • Momenten van klanttevredenheidsmeting? frequentie en timing?

Projectmanagement 

Ik kan ook projecten behartigen voor u.  Ik heb hieraan een aparte pagina gewijd om dit toe te lichten.