Deze website behoort toe aan mevrouw Solange Bruno, met maatschappelijke zetel gelegen te Opitterstraat 10/1, 3960 Bree, met ondernemingsnummer 0667.966.546.

 

U kan op deze website informatie vinden over de dienstverlening van Solange Bruno. De inhoud van deze website is van algemene aard en haar informatie is niet aangepast aan specifieke, persoonlijke omstandigheden. Indien u advies op maat wenst, neem dan steeds contact op met Solange Bruno.

 

Solange Bruno streeft ernaar haar bezoekers steeds correcte en accurate informatie te verstrekken. Niettemin is het mogelijk dat er zich onjuistheden bevinden op de website. Mocht u dit opmerken gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren zodat wij dit kunnen rechtzetten.

 

Solange Bruno kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of rechtstreekse schade die zou ontstaan door het gebruik van de informatie op haar website. Indien u acties wenst te koppelen op basis van de informatie verstrekt op deze website is dit uw eigen exclusieve verantwoordelijkheid. Solange Bruno kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 

Solange Bruno maakt ook gebruik van hyperlinks die verwijzen naar de websites van derden. Solange Bruno kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site waarnaar ze verwijst en/of de veiligheid hiervan.

 

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Solange Bruno. Bezoekers mogen de informatie op de website enkel aanwenden voor eigen individueel gebruik. Het is niet toegelaten om de inhoud op de website te kopiëren en deze vervolgens te commercialiseren, distribueren of exploiteren. Iedere inbreuk hierop zal strafrechtelijk en burgerrechtelijk vervolgd worden.

Disclaimer