Projectmanagement 

SolAnge

coördineren van projecten

in samenwerking met verschillende stakeholders

SolAnge vlinder

Zie jij door de bomen het bos niet meer? 

Heb je een idee, maar geen idee hoe eraan te beginnen?

Mag ik jou ont-zorgen?

wat is jouw expertise als business consultant?

Als ik er echt één woord moet opplakken: projectmanagement.

Wat dat voor mij precies inhoudt, beschrijf ik hieronder in het lang en het breed.

 

In het kort? Ik zorg ervoor dat verschillende mensen op elkaar afgestemd zijn en samen naar één doel toewerken, elk vanuit hun eigen expertise. En dat ene doel is het project dat op dat moment uitgerold wordt.

hoe lang duurt dat?

Een project kan enkele dagen, weken, maanden of jaren duren. Ik kan er fulltime aan werken, maar ook enkele dagen per week, gedurende een bepaalde periode. Hoe we dat best aanpakken, bespreken we samen.  

WAT voor projecTen doe jij dan?

Wel...

is dit herkenbaar?
 • Je wilt jouw organisatie of een deel ervan vernieuwen, moderniseren, upgraden. Ze nieuw leven inblazen. Je wilt bijvoorbeeld meer flexibiliteit en wendbaarheid binnen je organisatie om sneller te kunnen inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en trends.

 • Je beseft dat dit project niet onder één specialisatie valt en dat het bovendien meerdere departementen van jouw organisatie aangaat: hier dien je zowel HR, Sales, Marketing, Finance, IT en alle andere departementen bij te betrekken om het project te doen slagen.

 • Je beseft dat je hierbij hulp nodig hebt en je wilt experten inschakelen.

 • Je vreest dat de inschakeling van verschillende experten je veel te veel geld zal kosten, zeker wanneer ze onvoldoende op elkaar afgestemd werken. Bovendien zou het jou veel tijd kosten om dit te coördineren, tijd die je niet hebt.

 • Je hebt iemand nodig die een dergelijk project kan overzien en een helikopterzicht heeft. Liefst zou je dat zelf doen, maar dat kan niet.

 • Je hebt iemand nodig die jouw zaken behartigt zoals jij dat zelf zou doen, iemand die jouw budgetten bewaakt en ervoor zorgt dat de missie van het bedrijf in acht genomen wordt bij elke beslissing. Iemand die jou ontlast van het managen hiervan. Iemand die jij kan vertrouwen.

 • Je voelt een sterke behoefte om dit project te delegeren zodat er meer ruimte en vrijheid ontstaat om je toe te leggen op jouw kernactiviteiten en die van jouw organisatie. En jij opnieuw meer balans en rust krijgt.

 • Je begrijpt het belang van communicatie bij een dergelijk project om de buy-in van alle medewerkers te verkrijgen.

 • Er is een duidelijke bereidheid om te veranderen. De basisvoorwaarden om deze transformatie echt te doen slagen zijn aanwezig, nl. ruimdenkendheid, vernieuwingsgezindheid en de bereidheid om te investeren in een duurzame transformatie. Ook is er het besef dat de slaagkans afhankelijk is van de buy-in en de participatie van alle medewerkers.

JE ZOEKT IEMAND...
 • die jij kan vertrouwen;

 • met nieuwe ideeën en een creatieve mindset;

 • die als onafhankelijk consultant samen met jou een aanpak uitwerkt, volledig op maat van jouw organisatie: stap voor stap, op een gestructureerde en verantwoorde manier, aangepast aan de blueprint van jouw organisatie;

 • die onafhankelijk werkt, die niet gebonden is aan andere dienstverleners en die volkomen objectief jouw situatie bekijkt; iemand die als externe consultant jouw project en jouw organisatie met een frisse, objectieve en dus onbevooroordeelde blik bekijkt.

 • die op een gestructureerde en overzichtelijke manier het geheel kan overzien, die jou helpt te beslissen in welk domein een specialist moet worden ingeschakeld en die je ook bijstaat bij die keuze;

 • die jouw zaken op een zo efficiënt mogelijke manier behartigt, zowel wat tijd als wat kosten betreft;

 • die toeziet op een vlekkeloze implementatie waarbij heel de organisatie haar schouders onder dit project zet; 

 • die vertrouwd is met changemanagement;

 • die de workflow binnen jouw organisatie kan analyseren en daaruit zowel de bottlenecks als het aanwezige potentieel kan identificeren.

wat bied ik jou?
 • Gewapend met veel enthousiasme, een heldere communicatie, een duidelijke planning en nauwkeurige organisatie manage en coördineer ik dit project.

 • Ik ga hierbij stap voor stap te werk.

 • Ik help jouw organisatie te verbeteren en te vernieuwen,  ik inspireer en motiveer tot het gewenste resultaat behaald is.

 • We zorgen ervoor dat we de buy-in hebben van alle medewerkers.

 • Ik kan het project zelf opnemen en schakel enkel specialisten in als dat nodig blijkt. Maar steeds na overleg met jou. Dat bespaart tijd en geld. 

 • Ik bewaar het overzicht wanneer verschillende specialisten samenwerken zodat er geen onnodige overlappingen ontstaan.

 • Ik kijk erop toe dat het bedrijfsdoel steeds voor ogen gehouden wordt door alle betrokkenen en dat we samen tot de meest optimale oplossing komen.

 • Jouw organisatie kan optimaal genieten van mijn kwaliteiten als multipotentialist, mijn ruime persoonlijke én bedrijfservaring op het vlak van projectmanagement, timemanagement en coaching, mijn sterk inlevingsvermogen en intuïtie en niet te vergeten, dat onmisbare vleugje humor.

WAT LEVERT JOU DIT OP?
 • Ik ben jouw ogen en oren en behartig jouw zaken volgens de afspraken, het budget en de doelstellingen die we samen vastgelegd hebben.

 • Jij kan de praktische beslommeringen aan mij toevertrouwen waardoor jij meer ruimte en tijd krijgt om je op jouw corebusiness te focussen.

 • We overlopen regelmatig samen de voortgang van het project, zodat zowel jij als ik volledig op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de organisatie, waardoor we niets over het hoofd zien. Een wederzijdse transparante communicatie is essentieel voor een geslaagde implementatie!

 • Doordat alle departementen hierbij betrokken worden, ontstaat er doorgaans meer erkenning en respect voor elkaars werk en meer inzicht in de impact die elkeen op elkaar(s werk) en op de gehele organisatie heeft.  Niet alleen bevordert dit een goede werksfeer, het geeft jou ook meer ruimte en vrijheid om de kernactiviteiten van jouw organisatie weer alle aandacht te geven. En ook de medewerkers kunnen die dingen doen die hen meer voldoening geven, wat hun motivatie alleen maar ten goede komt.

 • Als de transformatie die jij beoogde rond is, is jouw organisatie gerenoveerd tot een nieuwe vorm, met behoud van de unieke karakteristieken die haar typeren. 

Hoe pakken we dit concreet aan?
 • We houden vrijblijvend een intakegesprek waarin we de wederzijdse doelstellingen en verwachtingen bespreken. Het is belangrijk dat er echt een match is, want die is essentieel voor een geslaagde samenwerking.

 • Wanneer die match er is, lichten we de bestaande situatie ten gronde door en deel jij jouw kennis en ervaring van jouw organisatie met mij, zodat ik met kennis van zaken aan de opdracht kan beginnen.

 • Samen brengen we de huidige en gewenste situatie overzichtelijk in kaart.

 • Vervolgens stel ik een actieplan op om deze transformatie te bereiken, volledig op maat van jouw organisatie.

 • Wanneer we het eens zijn over deze aanpak, gaan we van start.

 • We evalueren wekelijks de stand van zaken en sturen bij waar nodig tot de transformatie rond is.

 • Tot slot doe ik enkele aanbevelingen op maat om efficiënter en effectiever te kunnen blijven werken met oog voor het menselijke aspect binnen de organisatie. Zodoende versterken we het van nature aanwezige potentieel ten voordele van de mensen en de organisatie. Een duidelijke win-win.